Redakcja, korekta – praca dyplomowa, praca naukowa

Oferuję usługi redakcji i korekty prac dyplomowych, referatów, artykułów naukowych. Prace dyplomowe i teksty naukowe wymagają stosowania poprawnej edycji (formatowania tekstu, tabel, spisów ilustracji czy bibliografii), wykonania indeksów, umiejętnego i dokładnego stosowania przypisów w formie zalecanej przez uczelnię, wydawcę czy organizatora konferencji. 

Redaktor sprawdza nie tylko poprawność stylistyczną, fleksyjną, ortograficzną tekstu, ale również poprawność zapisów nazwisk, dat, prawidłowego przywołania cytatów. Najczęściej redakcja pracy dyplomowej wymaga szybkiej, terminowej pracy. Po pracy redaktora warto uwzględnić czas na dokonanie korekty autorskiej, wprowadzenie ewentualnych poprawek, odrzucenie bądź zaakceptowanie uwag redaktorskich.

Jestem do Twojej dyspozycji!

Oferta

Kontakt

Redaktor @ Agnieszka Tabor
NIP 6462607248
ul. Rolna 49/13, 40-555 Katowice 

© 2024 redaktorkropka.pl / web desing by Nomads Media