Jak usunąć wiszące spójniki w tekście?

Wymóg usuwania spójników w edytorze Word, czy niedzielenia wyrazów, to dzisiaj chyba tylko zmartwienie osób piszących prace naukowe, które „wędrują” do formatu PDF. I tak już zostają, najczęściej udostępniane przez repozytoria naukowe uczelni. Wiszący spójnik w trakcie pierwszego czytania nie jest zmorą redaktora. Eliminuje go ten, kto składa tekst. 

Często spotyka w pracach magisterskich czy doktorskich próby usunięcia tego kłopotu przy pomocy twardego entera, czyli podziału wiersza. Nie jest to dobry sposób. Kiedy zaczniesz się w pliku wprowadzać zmian – niekoniecznie redaktorskie – podział wiersza zostaje i powoduje wyrwę w tekście. Lepiej zastosować spację nierozdzielającą (lub twardą spację), naciskając kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Spacja lub w systemie macOS Option + Spacja. Należy w ten sposób zamienić zwykłą spację między spójnikiem i kolejnym wyrazem. Wtedy spójnik „przeskoczy” do następnego wersu. Niby proste, ale niekoniecznie każdy zapamiętał z zająć informatyki.

Od autorki

Oferuję usługi redakcji i korekty tekstów książek, prac naukowych, blogów, treści internetowych. Piszę teksty dla witryn internetowych, artykuły sprzedażowe, ale również blurby (czyli treści reklamowe zamieszczane na okładce książki), recenzje książek.

Oferta

Najnowsze wpisy

Jestem do Twojej dyspozycji!

Kontakt

Redaktor @ Agnieszka Tabor
NIP 6462607248
ul. Rolna 49/13, 40-555 Katowice 

© 2024 redaktorkropka.pl / web desing by Nomads Media